loading...

VII Niedziela okresu wielkanocnego | Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego | czytania na dziś

Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Słowo Bożeniedziela 28 maja 2017

Dzieje Apostolskie 1,1-11.

Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił –
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?»
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Księga Psalmów 47(46),2-3.6-7.8-9.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,   
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan najwyższy i straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

List do Efezjan 1,17-23.

Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego.
Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych
i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.
Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,
ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,
który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei; na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Komentarz Bł. John Henry Newman

      Chrystus, który obiecał zjednoczyć wszystkich swoich uczniów w Bogu razem ze sobą, który obiecał, że będziemy w Bogu, a Bóg w nas, wypełnił te obietnice. W sposób tajemniczy wypełnił dla nas to wielkie dzieło, ten zdumiewający przywilej. Wydaje się, że to podczas odejścia do Ojca uczynił to wszystko, że to Jego wniebowstąpienie cielesne i zstąpienie duchowe, wniebowzięcie naszej natury do Boga jest jednocześnie zejściem Boga do nas. Można by było powiedzieć, że naprawdę, chociaż w sensie ukrytym, wyniósł nas do Boga, lub że przybliżył nam Boga - w zależności jak na to patrzymy.

      Tak więc, gdy święty Paweł mówi, że “nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3), możemy przez to rozumieć, że źródłem naszego istnienia nie jest już ziemski i śmiertelny wymiar, który dotyczył Adama po upadku, ale że jesteśmy ochrzczeni, na nowo okryci chwałą Boga, w tym przeczystym świetle Jego obecności, która została utracona po upadku Adama. Jesteśmy na nowo stworzeni, przemienieni, uduchowieni, uświęceni w boskiej naturze. Przez Chrystusa otrzymujemy, jak przez kanał, prawdziwą obecność Boga, w nas i poza nami; jesteśmy nasycani świętością i nieśmiertelnością.

      W Nim jest nasze usprawiedliwienie: nasze wstąpienie przez Chrystusa do Boga lub też zejście Boga przez Chrystusa do nas, możemy to określić na dwa sposoby… Jesteśmy w Nim, a On jest w nas – Chrystus jest „jedynym Pośrednikiem” (1Tm 2,5), „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6), łączącym ziemię z niebem. W Nim jest nasze prawdziwe usprawiedliwienie – nie tylko przebaczenie lub uznanie, nie tylko wewnętrzne uświęcenie, ale fakt, że mieszka w nas nasz Pan w chwale. Tak wielki jest dar Boga.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Salezjanie

Towarzysto Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła Tel. 067 352 27 20

Fax 067 352 27 56 , pila@salezjanie.pl