loading...

Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu | czytania na dziś

Imieniny: Dory, Olgi, Teodora

Informacje

Zamknij wpis

„Moja Przyszłość”

Gimnazjum i Ośrodek w Rzepczynie od tego roku szkolnego uczestniczy w projekcie pt. „Moja przyszłość”. Projekt ten ma na celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych dla naszych wychowanków.

Wspiera naszych wychowanków i uczniów w czasie procesu ich rozwoju i kształcenia, wzmacnia potencjał dydaktyczno-wychowawczy i obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowo obejmuje zajęcia dydaktyczne i wyrównawcze z matematyki oraz z języka polskiego. Projekt ten będzie realizowany przez 24 miesiące. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy z przedmiotów matematyczno przyrodniczych na zajęciach w klubach zainteresowań. Podniesienie i wzrost średniej z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego oraz utworzenie na terenie naszego Ośrodka Wychowawczego Szkolnego Ośrodka Kariery i wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie ścieżki edukacyjnej, zawodowej i przedsiębiorczości.

Dodatkowe zajęcia, obejmują różne przedmioty jak i spotkania z różnymi osobami. Zajęcia z psychologiem, logopedą, doradca zawodowym i nauczycielami dają szerokie możliwości. Uczniowie odkrywają zainteresowania i hobby, zyskują pewność siebie i uczą się jak żyć w społeczeństwie. Dodatkowe kluby matematyczne, chemiczne, geograficzne czy też z języka polskiego, niemieckiego lub angielskiego dają większą wiedzę naukową, spojrzenie na te przedmioty jako coś ważnego i cennego. Naszym wychowankom życzymy odkrywania swoich talentów i ukrytych darów oraz zdobywania wiedzy z tych przedmiotów, które najbardziej lubią i są potrzebne do życia w społeczeństwie.


 Projekt ten jest sponsorowany przez Unię Europejską –Europejski Fundusz Społeczny i wspiera go Powiat Świdwiński, Gmina Brzeżno, i Fundacja Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności.


 Jarosław Kobiałka SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl