loading...

Wtorek II tygodnia Wielkiego Postu | czytania na dziś

Imieniny: Dory, Olgi, Teodora

Informacje

Zamknij wpis

Zmarł ks. Bolesław Kujawa SDB

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 23 marca 2018 r. o godz. 12.00 mszą św. w parafii pw. św. Rodziny w Pile. Pochówek nastąpi w sobotę 24 marca w parafii pw. Św. Prokopa w Konecku k. Aleksandrowa Kujawskiego, o godz. 13.00 Msza św.

Wieczny odpoczymek racz mu dać Panie...

 

19 marca 2018 r. odszedł do Pana w 91 r. życia ks. Bolesław Kujawa, salezjanin ze wspólnoty zakonnej pw. Świętej Rodziny w Pile. Przeżył 69 lat życia zakonnego i 58 lat kapłaństwa. Ks. Bolesław urodził się na Kujawach 01.04.1927 w miejscowości Młynek, parafia pw. Św. Prokopa w Konecku k. Aleksandrowa Kuj. w diecezji włocławskiej. W roku 1933 zmarł jego ojciec Marcin, w nad jego dalszym wychowaniem czuwała mama Marianna. Pięć klas szkoły powszechnej ukończył w Konecku. W czasie wojny musiał przerwać naukę i podjął pracę w rodzinnym gospodarstwie. Po wojnie uczęszczał do I klasy Gimnazjum Salezjańskiego w pobliskim Aleksandrowie Kujawskim. Tam odkrył głos powołania do służby Bożej w Zgromadzeniu Salezjańskim.

W roku 1947 rozpoczął formację salezjańską w nowicjacie w Czerwińsku nad Wisłą, który  zakończył złożeniem pierwszej profesji zakonnej 2 sierpnia 1948 r. Następnie odbywał praktykę pastoralną w zakładzie salezjańskim w Rumi- Zagórzu w latach 1948-49. Studia filozoficzne odbył w seminarium salezjańskim w Kutnie Woźniakowie w latach 1949-1951, zdobywając w międzyczasie świadectwo maturalne w Aleksandrowie Kuj. w dniu 5 lipca 1951 r. Zgodnie z ówczesnym realiami pracował następnie jako asystent w ramach praktyki pastoralno-wychowawczej w internacie salezjańskim w Łodzi, dzieło św. Barbary (1951-52), potem w Płocku (1952-53) i Jaciążku (1956-58). Studia teologiczne odbył w dwóch seminariach salezjańskich, najpierw w Oświęcimiu (1953-56), a następnie w pocysterskim klasztorze w Lądzie nad Wartą (1958-1959), gdzie 30.08.1959 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Pawłowskiego.

Jako neoprezbiter pracował w diecezjalnej parafii Ramsowo k. Barczewa na Warmii w latach 1959-1961. Także w kolejnych latach był pomocnikiem w duszpasterstwie diecezjalnym w parafiach: Rogiedle na Warmii (1961-1962),  a potem na Ziemiach Zachodnich: Cedynia (1962-1970), Lubiszyn k. Gorzowa (1970-1971), Cybinka k. Słubic (1971-1973), Krajnik Górny (1973-1978),. W roku 1978 został mianowany administratorem parafii M.B. Różańcowej w Siemczynie, gdzie pracował do 1987 r. Po zakończeniu posługi proboszcza przez 13 lat pełnił posługę kapelana w DPS ss. Albertynek w Białogardzie. W 2000 został skierowany do pracy duszpasterskiej w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu, następnie pełnił wieloletnią posługę spowiednika w salezjańskiej parafii  pw. św. Rodziny w Pile (2001-2018). Został zapamiętany przez wiernych jako kapłan radosny i wytrwały, który z pogodą ducha stawiał czoła dolegliwościom podeszłego wieku. Niech odpoczywa w pokoju!
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl